Biserica Noastră

Vă spunem un bun venit pe pagina web a
Bisericii Emanuel din Sacramento!

Ne simţim onoraţi de prezenţa dumneavoastră pe pagina Bisericii Emanuel din Sacramento.  Prin această pagină dorim să ne prezentăm şi să vă oferim câteva resurse care să constituie o binecuvântare pentru sufletul dumneavoastră!  Interesul spiritual pe care îl manifestaţi acum, reflectă dragostea pe care o aveţi faţă de Dumnezeu.  Serviciile divine pe care le vizionaţi aici vă pot împrospăta viaţa de credinţă şi întări relaţia personală cu Domnul.  Dincolo de prezenţa dumneavoastră online, vă invităm să participaţi la serviciile divine ale bisericii pentru a beneficia de părtăşia frăţească şi prezenţa Domnului în cadrul Bisericii!

Dincolo de prezenţa dumneavoastră ON LINE, vă invităm să participaţi şi LIVE la serviciile bisericii oricând aveţi această ocazie! Asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, şi pentru a ne cunoaşte mai mult vă invit prin biserică, la o excursie: în lumină, pe munte, în siguranţă, cu prietenii, sub privirile curioase ale lumii!

 

“Voi sunteţi lumina lumii.
O cetate aşezată pe un munte…”

Matei 5:14

 

Într-un secol în care suntem inundaţi de reclame seculare care conduc înspre un sistem de valori lumesc, biserica este chemată să-şi îndeplinească rolul lăsat de însuşi Domnul Isus, acela de a fi un indicator luminos spre Hristos! Noi suntem lumina lumii! O cetate aşezată pe un munte este un loc de adăpost. Sufletul omului are nevoie de siguranţă şi protecţie la umbra Celui Atotputernic. Această nevoie îşi găseşte împlinirea în Biserică, locul unde se manifestă autoritatea lui Dumnezeu. Locul de scăpare cel mai sigur în faţa furtunilor vieţii este locul unde este prezent Dumnezeu – Biserica.

Biserica Emanuel, vine în întâmpinarea nevoilor comunităţii româneşti din diaspora americană. Este un loc unde oameni simpli se întâlnesc cu un Dumnezeu extraordinar, aici se găseşte odihnă pentru sufletul istovit în căutarea semnificaţiei vieţii. Este zona unde oamenii se simt provocaţi la slujirea lui Dumnezeu şi unde le sunt împlinite nevoile spirituale, sentimentale şi chiar materiale prin ceea ce oferă fiecare mădular al acestui organism pe care îl numim BISERICA. Deşi sunt încă unii care nu doresc să devină membrii în biserică, totuşi un mare adevăr rămâne în picioare: ceea ce are Dumnezeu mai scump pe pământ este Biserica. După ea se va întoarce Hristos într-o zi! Oricine îndeplineşte condiţiile scripturale şi face parte din ea este la adăpost. O cetate înseamnă o comunitate de oameni. Noi suntem împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu. Avem o Temelie sigură: Hristos şi creştem împreună prin Duhul ca să fim un Templu sfânt în Domnul. (Efeseni 2:19-21)

Biserica este locul de adunare al celor chemaţi de Dumnezeu pentru îndeplinirea scopurilor Sale pe pământ. O casă de rugăciune, un locaş de închinare unde răsună cântări de laudă la adresa Celui ce ne-a mântuit, un amvon al Evangheliei lui Isus Hristos, un mediu ospitalier pentru oameni sinceri în căutarea părtăşiei creştine. Un punct de plecare a lucrătorilor echipaţi pentru misiunea câştigării de suflete pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Acesta este locul unde vei gasi mai mult decât prieteni, fraţi şi surori în Hristos pentru a fi alături în aventura vieţii. Aici vei fi susţinut în rugăciune pentru problemele tale şi vei primi răspuns şi călăuzire de la Domnul.

Formaţiile muzicale ale Bisericii Emanuel includ Corul, Fanfara, Orchestra, Corul de tineret şi grupurile de tineri care prin muzica oferită Îl glorifică pe Dumnezeu şi oferă înviorare sufletească celor ce se închină în duh şi adevăr. Şcoala duminicală vine în întâmpinarea copiilor prin oferirea unui cadru educativ creştin cu învăţători dedicaţi. Tinerii găsesc bucurie în închinare şi studiul Scripturii, în grupe de părtăşie şi misiune, în excursii şi tabere organizate în locuri pitoreşti. Toate activităţile fiind axate pe dezvoltarea unui caracter integru în viaţa tinerilor care sunt implicaţi în lucrările bisericii. Nimeni nu se simte singur ori lipsit de semnificaţie pentru că aici există posibilitatea de implicare în funcţie de darurile spirituale ale fiecaruia.

Centrul Teologic Emanuel, este o şcoală biblică ce pregăteşte lucrători pentru ogorul evangheliei şi care oferă studenţilor cunoştinţe aprofundate din Cuvântul lui Dumnezeu pentru creşterea maturităţii spirituale. Vom fi împreună ca să-L celebrăm pe Hristos, amintindu-ne lucrarea Lui de răscumpărare prin participarea la Cina Domnului şi ascultarea de Cuvântul Lui.

 

“O cetate pe vârf de munte
nu poate să rămână neobservată.”

Matei 5:14

 

Suntem o privelişte pentru lumea creată de Dumnezeu. Îngeri şi oameni privesc la noi şi la modul în care ne îndeplinim chemarea dată de Dumnezeu. Eşti un adevărat creştin, atunci eşti o luminiţă în întunericul lumii. În Biserică fiind, uniţi cu toţi în Hristos, LUMINA LUMII, vom putea face o diferenţă în jurul nostru! După cum clădirea bisericii, amplasată lângă Freeway I-80, nu poate să rămână ascunsă pentru miile de trecători, credem că şi zidirea spirituală formată din cei aproximativ 350 de membrii Bisericii Emanuel vor avea un impact de lumină şi viaţă pentru locuitorii din Sacramento!

Ma rog ca şi această pagină de web a bisericii să fie îndrumător spre Hristos a celor ce navighează pe internet în căutarea unor surse reale de binecuvântare!

 

În slujba Domnului,
Alin Bob