Crezul Nostru

Crezul Nostru

DUMNEZEU ŞI BIBLIABiblia

 • Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greseală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă.
  • 2 Timotei 3:16
  • 2 Petru 1:20-21
 • Noi credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatal, Fiul şi Duhul Sfânt.
  • 1 Ioan 5:7
  • 2 Corinteni 13:14
 • Noi credem că Dumnezeu la început a făcut cerurile şi pământul.
  • Geneza 1:1
 • Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om din ţărâna pamântului.
  • Geneza 1:26; 2:7
  • 1 Tesaloniceni 5:23
 • Noi credem că păcatul a intrat în lume datorită neascultării omului de porunca lui Dumnezeu.
  • Efeseni 2:1-3
  • Romani 3:23

MÂNTUIRECross

 • Noi credem că harul lui Dumnezeu a făcut şi face posibilă mântuirea omului prin jertfa Domnului Isus Hristos.
  • Romani 6:23
  • Efeseni 2:4-7
  • Ioan 3:16
 • Noi credem că mântuirea este condiţionată de credinţă, pocainţă şi naşterea din nou.
  • Proverbe 28:13
  • 2 Petru 3:9
  • Evrei 11:6
  • Ioan 3:3-5
 • Noi credem că avem iertarea lui Dumnezeu ca urmare a primirii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor.
  • 1 Ioan 1:9
  • Fapte 10:43
 • Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică. Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morţii Dumnului Isus Hristos.
  • 1 Corinteni 11:23-29
  • 1 Corinteni 10:16,17
 • Noi credem că Domnul Isus a instituit actul spălării picioarelor.
  • Ioan 13:14

BOTEZ ÎN APĂ ŞI ÎN DUHBaptism

 • Noi credem că botezul în apă, care se acordă persoanelor care cred şi care s-au intors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.
  • Matei 28:20
  • Fapte 8:36,37
 • Noi credem în făgăduinţa botezului cu Duhul Sfânt pentru toţi credincioşii.
  • Ioel 2:28-29
  • Fapte 2:4, 10:46
 • Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă daruri.
  • 1 Corinteni 12:1-10
 • Noi credem că atât naşterea din nou cât şi botezul cu Duhul Sfânt trebuie să fie urmate de roada Duhului Sfânt.
  • Galateni 5:22-23

VIAŢA UNUI CREŞTIN Communion

 • Noi credem că roada credincioşilor izbăviţi de păcat este sfinţirea.
  • Romani 6:22
 • Noi credem în relaţia directă a credinciosului cu Dumnezeu, rugăciunea şi postul fiind dou dintre cele mai eficente şi spirituale relaţii.
  • Ioan 16:23-24
  • 1 Ioan 5:14
  • Isaia 58
 • Noi credem în vindecările divine (Matei 8:16-17):Healing
  • Vindecarea se poate obţine prin credinţa personală (Luca 8:48)
  • Prin darul de vindecare (1 Corinteni 12:9; Fapte 3:6)
  • Prin rugăciunea rostită cu credinţă în urma ungerii cu ulei a bolnavilor (Iacov 5:14-16)
  • După ungere se face rugăciune cu punerea mâinilor (Marcu 16:17-18; 6:12-13)

BISERICA DOMNULUI

 • Noi credem în existenţa Bisericii lui Dumnezeu (“adunarea celor chemaţi”) fondată de către Domnul Isus Hristos ca organism unitar şi viu.
  • 1 Corinteni 1:2-12
  • 2 Corinteni 6:14-18
  • 1 Timotei 3:15
  • Matei 18:20
 • Noi credem că familia, prin căsătorie, este o instituţie divină aşezată de Dumnezeu.
  • Geneza 2:18-24
  • Matei 19:5
  • 1 Petru 3:7
  • Coloseni 3:19
  • Tit 2:4-5
  • Coloseni 3:18
 • Noi credem în rânduiala Bisericii cu privire la binecuvântarea copiilor:Dedication
  • 1 Corinteni 7:14
  • Mat.19:13-15
  • Marcu 10:13-16
  • Copii mici sunt luaţi în braţe, iar peste cei mari se pun mâinile, rostindu-se textul de binecuvântare de la Numeri 6:24-27.
 • Noi credem că Duminica este ziua Domnului. Serbăm această zi în amintirea învierii Domnului Isus Hristos, după modelul creştinilor din Biserica primară.
  • 1 Corinteni 16:2
  • Faptele Apostolilor 2:1; 20:7
  • Ioan 20:19-20
 • Noi credem în Răpirea Bisericii, în a doua venire a Domnului Isus Hristos şi în evenimentele escatologice care vor urma.
  • Isaia 26:20-21
  • Luca 17:34-36
  • 1 Corinteni 15:40-44
  • 1 Tesaloniceni 4:13-18
  • Apocalipsa 19:20-21, 21:1-4