Şcoala Duminicală

Departamentul de Şcoală Duminicală

Letiţia Seicean (directoare)

Organizare

Detalii...

Şcoala Duminicală a copiilor are scopul de a instrui generaţia de mâine a bisericii prin oferirea unui cadru de educare în Sfintele Scripturi, transmiterea limbii române şi a valorilor creştine.

 1. Grupe de vârstă
  • Pre-school – Kindergarten
   •  Martha Suiugan, Lavinia Barbu, Elisabeth Suiugan
  • Clasa Mică (4-6 ani)
   •  Dorina Oprișoi, Karmen & Kevin Schmidt
  • Clasa Mijlocie (7-9 ani)
   • Lidia Oprişoi, Rabecca Suiugan, Letiţa Seicean
  • Clasa Mare (9-13 ani)
   • Naomi Radu, Adriana Borz, Mike Luca, Josh Nedelcu, Josh Sălăjan, Emanuel Gutierrez
 2. Învăţători
 3. Programa lecţiilor
  • Lecţiune Biblică
  • Verset de Aur
  • Aplicaţie Practică
  • Jocuri
 4. Alte activităţi
  • Corul Copiilor
  • Lecţii de limba Română
 5. Evenimente:
  • Water Day
  • Vacation Bible School

Școala Duminicală își desfășoară activitatea cu copii având vârsta între 4 -13 ani, în fiecare duminică dimineața între orele 10 am-12 pm la clase specifice vârstei copiilor.

Noul regulament al Școlii Duminicale

Detalii...
 1. La Școala Duminicală vor sluji ca învățători sau asistenți / voluntari, numai persoane care au botezul în apă, un caracter și o ținută demnă de numele de creștin.
 2. Copii vor fi predați si preluați la clasă de o persoană capabilă să semneze pentru ei.
 3. Părinții care au copii în clasa mare (5th to 7th grade) vor putea semna o declarație pe proprie răspundere, dacă doresc să lase copilul să semneze singur (in /out).
 4. Ieșirea din sanctuar se va face în timpul cântarii în comun, la încheierea orei de rugăciune și înainte de începerea serviciului divin.
 5. Fiecare copil va primi un numar (identic cu ultimele 4 cifre de la numărul de telefon al mamei), iar daca este nevoie de intervenția părintelui, numărul copilului va fi afișat pe ecran, iar părintele va merge la clasă.
 6. Deoarece numărul voluntarilor este limitat, fiecare părinte, prin rotație, trebuie să ajute la supravegherea copiilor, ca voluntar la clasa unde are copilul, după o programare ce va fi comunicată lunar.
 7. Părinții voluntari vor asista la programul clasei, vor urmări semnarea listei de prezență, vor ajuta învățătorul la înpărțirea materialelor, vor ajuta la menținerea liniștei și ordinii, vor însoți prin curte copii care au nevoie să meargă la toaletă.
 8. Poarta de la Fell street se va închide Duminica dimineața la ora 10, iar seara la 6:15 pentru protecția copiilor.

La incheierea slujbei nu uitați să vă grăbiți să luați copiii de la clasă și să semnați pentru ei la ieșire. Copiilor nu li se va permite plecarea singuri prin parcare, pentru evitarea accidentelor sau a pierderii copilului.  Invățătorii trebuie să astepte până vin părinții după copii.

 

Vă mulțumim pentru colaborare!

Importanţa Creșterii Copiilor în Frica Domnului

Detalii...

Înţeleptul Solomon, ne vorbeşte în cartea Proverbe de trei pietre de bază care trebuie puse la fundamentul vieţii unui copil:

 1. FRICA DE DOMNUL

(Proverbe 1:7) “Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.” Nici un copil nu e prea mic pentru a învaţa să trăiască cu frică de Dumnezeu. O bună creştere are la bază respectul pentru Dumnezeu, dorinţa de a fi pe placul Lui. Cunoaşterea caracterului sfânt al lui Dumnezeu de către copii va constitui o motivaţie de a trăi frumos şi de a ocoli păcatul, pentru că frica de Domnul păstrează o conştiinţă trează. Vrem copii înţelepţi, care să trăiască curat şi să facă alegeri corecte… să-i învăţăm frica Domnului!

 1. ASCULTAREA DE SFATUL PĂRINŢIILOR

(Proverbe 1:8-9) “Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale! Căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău, şi un lanţ de aur la gât.” Imaginea pe care o prezintă acest verset este cea a premiantului, încununat şi purtând medalia de aur. Moment de fericire deplină pentru copil şi pentru părinţii săi. Dar până să ajungă acolo, la premiu, există multă disciplină, muncă şi perseverenţă. Deşi toţi părinţii doresc fericirea copiilor lor, uită adesea că disciplinarea lor este deosebit de importantă pentru a-i păstra pe calea cea dreaptă. Prima poruncă urmată de o făgăduinţă priveşte tocmai ascultarea şi cinstirea părinţilor. Dar copii nu sunt inclinaţi spre ascultare, ci spre depăşirea limitelor trasate de părinţi. Ei trebuie ajutaţi să practice ascultarea de părinţi printr-o disciplină urmărită cu perseverenţă. Astfel copii vor fi binecuvântaţi întreaga viaţă cu fericire, iar părinţii îşi vor fi atins scopul.

 1. DEPĂRTAREA DE CEI RĂI

(Proverbe 1:10) “Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească nu te lăsa câştigat de ei!” Părinţii cât şi învăţătorii spirituali, joacă un rol important în viaţa copiilor în ai îndruma şi a le arăta principiile vieţii în conformitate cu Scriptura. Să ne amintim de copilul Samuel şi rolul care l-au jucat părinţii lui, chiar prin faptul că a fost închinat Domnului de mic copil, apoi Eli ca slujitor a lui Dumnezeu, care a înţeles că Dumnezeu îl cheamă pe Samuel la o părtăşie cu El. (1 Samuel 2:11) Dedicarea copiilor lui Dumnezeu nu se limitează doar la actul binecuvântării ci acolo abia începe. Copii trebuie ajutaţi să înveţe decizii corecte în viaţă, iar cea mai mare piedică este presiunea anturajului. Copiilor le este greu să acţioneze diferit de camarazii lor. Ei vor alege să se comporte ca şi prietenii lor. Aici este marea provocare a părinţilor, de a-i învăţa pe copii să umble drept în integritate, iubindu-l pe Hristos. Împotriva curentului, în ciuda oricărei influenţe negative; şi a presiunii de grup, copii sunt totuşi capabili să facă orice efort de dragul lui Isus. Cei mai mulţi credincioşi îşi amintesc faptul că l-au primit pe Isus, când erau doar nişte copii… Să veghem asupra mediului în care trăiesc copii, să nu permitem tovărăşiile rele care pot distruge munca părinţilor de a-i educa. Anturajul cel mai potrivit este în părăşia copiilor Domnului în Casa Lui, la Şcoala Duminicală, în formaţiile bisericii şi într-un mediu în care la momentul potrivit vor auzi glasul Domnului, răspunzându-I: Iată-mă!

Teama de Domnul întreţinută de sfatul părinţilor şi evitarea anturajului păcătos sunt pietre de căpătâi la formarea caracterului în viaţa copiilor. Să continuăm să le zidim în ei zi de zi!